Cortenstyle
Corten stål är en typ av rostfärgat stål. Tack vare den naturliga rostprocessen är inga två krukor identiska.

Vi levererar alltid Cortenstyle®-produkter i vanligt stål, med liten eller ingen färgning. Vi rekommenderar att produkterna
placeras i en fuktig miljö där de efter ca åtta veckor kommer att ha nått sitt slutliga färgsteg och har tagit på sig det
speciella ”corten steel look”. Vi kan påskynda processen för dig, om du vill. I så fall kommer den produkt du önskar att få
en speciell behandling för att påskynda rostprocessen.

Varningsteckning: Om du placerar krukorna utomhus kan det förekomma spår av rost på marken. Om du placerar krukorna
inomhus, gäller denna varningsanmälan inte.

Specifikationer
• Produceras manuellt
• Olika färggraderingar
• 100% vattentät
• Alla storlekar finns tillgängliga

Tillbehör
• Transparenta underlägg <