En modern grå färg med en blank beläggning. Färgen ansluter två andra färger; styrkan av svart och renheten i vitt. Detta resulterar i den tysta styrkan av grå.